Trên tay xe kick scooter Segway Ninebot GT2: tốc độ tối đa 70km/h!

9:30787 lượt xem