Trên tay máy hứng bụi Worx WA1602: dùng tốt, nhưng không hứng được nhiều.

3:223.007 lượt xem